Student housing

Mieszkania dla studentów stają się jedną z istotnych kategorii inwestycyjnych na świecie, zwracając uwagę inwestorów instytucjonalnych, deweloperów i operatorów. Deficyt i niska jakość akademików w połączeniu z rosnącą liczbą studentów w Polsce otwierają przed inwestorami szczególnie atrakcyjne możliwości inwestycyjne. 

Nasz zespół był jednym z pierwszych prowadzących badania rynku mieszkań dla studentów w polskich miastach. Prowadziliśmy badania demograficznych i ekonomicznych czynników rozwoju tego rynku, jak również analizy istniejących zasobów. Doradzaliśmy również klientom w tworzeniu inwestycji tego typu, dostarczając zarówno badania rynkowe, jak i usługi doradcze.

REAS świadczy następujące usługi związane z rozwojem sektora student housing w Polsce: