Senior housing

W ostatnich latach REAS działa na rzecz rozwoju odpowiedniej oferty mieszkań dla seniorów w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Brak takiej oferty jest obliczu nieuchronnego starzenia się społeczeństwa zarówno wyzwaniem, jak i szansą dla samorządów, funduszy inwestycyjnych, inwestorów i deweloperów. 

REAS jest jedną z pierwszych firm doradzających przy tworzeniu projektów mieszkań dla seniorów, dostarczając badania rynkowe, doradztwo projektowe oraz finansowe analizy wykonalności. Prowadziliśmy również badania nad demograficznymi, ekonomicznymi i społecznymi popytu na mieszkania dla seniorów, a także analizy istniejących zasobów.

W ubiegłym roku REAS współorganizowało pierwszą w Polsce międzynarodową konferencję pt. „Mieszkania dla seniorów”.  Wspólnie z Radą Miasta Krakowa oraz fundacją EIN szukaliśmy rozwiązań dla rosnących wyzwań sektora publicznego i prywatnego. Celem konferencji było przede wszystkim przeprowadzenie pierwszej w Polsce debaty na temat senior housing oraz sformułowanie wniosków dla projektów senioralnych, między innymi dzięki wykorzystaniu doświadczeń zagranicznych.

Kontynuacją tej problematyki była tegoroczna konferencja zorganizowana z Wojewodą Opolskim pt. „Perspektywy mieszkalnictwa senioralnego na Opolszczyźnie - szanse dla samorządów, możliwości dla biznesu”.  Uczestnicy spotkania – w tym eksperci, naukowcy, samorządowcy i przedsiębiorcy dyskutowali  o wyzwaniach jakie są przed Polską, a szczególnie woj. opolskim, w związku z przemianami demograficznymi. Przedsięwzięcie było rozwinięciem prac nad modelem opieki i wsparcia osób starszych w regionie, wpisującym się w założenia Specjalnej Strefy Demograficznej. Jednym z istotnych elementów strategii Strefy jest stworzenie warunków dla rozwoju rynkowego mieszkalnictwa senioralnego dostarczającego dostępne produkty senioralno-mieszkaniowe (SM) dla różnych grup wiekowych ludzi  starszych.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami z konferencji:

Władysław Brzeski "Potrzeby mieszkaniowe na różnych etapach życia senioralnego  - perspektywy rynkowych produktów MS" 

Edward Kozłowski "Modele biznesowe MS - operatorzy, przedsiębiorcy, deweloperzy, inwestorzy, kredytodawcy, doradcy"

Kazimierz Kirejczyk "Deweloperzy - jakimi produktami MS mogą się zainteresować deweloperzy i co potrzeba żeby ruszyli"

 

REAS świadczy następujące usługi związane z rozwojem sektora senior housing w Polsce: