Rynek najmu

Prywatny sektor nieruchomości na wynajem w Polsce, mimo że działa dość sprawnie, jest stosunkowo niewielki i koncentruje się w dużych miastach. Co więcej, większość lokali mieszkaniowych przeznaczonych na wynajem na polskim rynku, pozostaje wciąż w rękach prywatnych inwestorów indywidualnych i ma rozdrobniony charakter.

Tymczasem potrzeby mieszkaniowe i styl życia młodych Polaków zmieniają się na korzyść sektora najmu. Symboliczna potrzeba własności traci znaczenie na rzecz mobilności i płynności finansowej. Z drugiej strony dla wielu gospodarstw domowych, dla których  zakup mieszkania jest nieosiągalny ze względów finansowych, najem stanowi jedyną alternatywę, a w przypadku osób rozpoczynających samodzielne życie jest z reguły koniecznością.

To sprawiło, że po stronie popytu na nowe mieszkania pojawiła się bardzo ważna grupa nabywców - inwestorów indywidualnych, którzy kupują z myślą o późniejszym odnajęciu (tzw. buy-to-let). Znacząco wzrosło również zainteresowanie polskim rynkiem mieszkaniowym ze strony zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

W 2016 roku nastąpił swoisty przełom. Zawarto pierwszą transakcję z udziałem zagranicznego inwestora instytucjonalnego, w której dokonano zakupu całego budynku z myślą o przeznaczeniu mieszkań na wynajem. O kilka dni wyprzedził ją bezprecedensowy, zakup dużego pakietu mieszkań w segmencie luksusowym – również dokonany przez niemiecki fundusz inwestujący w nieruchomości na wynajem. Na początku 2017 roku ci sami inwestorzy zdecydowali się na kolejne inwestycje w segmencie PRS (ang. Private Rented Sector)  – tym razem były to trzy budynki w Krakowie, w tym jeden przeznaczony w całości dla studentów. REAS | JLL brał udział we wszystkich trzech transakcjach, jako doradca transakcyjny strony kupującej.

Rośnie liczba firm – zarówno działających już w Polsce, jak i tych rozważających dopiero działalność w naszym kraju - które inwestowanie w polski rynek najmu uważają za atrakcyjną alternatywę. Aktywa mieszkalne w Polsce mogą zapewniać stabilne przepływy pieniężne i wyższą rentowność niż bardziej tradycyjne zasoby inwestycyjne, jak nieruchomości komercyjne.

REAS | JLL utrzymuje bieżące kontakty i prowadzi współpracę z tymi podmiotami dostarczając niezbędne dane i analizy oraz świadcząc usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego.

Monitorujemy na bieżąco sytuację na rynku najmu – zarówno instytucjonalnego jak i prywatnego (szczegółowo opisanego w raporcie „Najem mieszkań w Polsce. Właściciele indywidualni”). Wykonujemy przekrojowe analizy i prowadzimy warsztaty z podmiotami, które chcą lepiej poznać polski rynek. Oferujemy doradztwo w zakresie budowania i zarządzania portfelem nieruchomości oraz nabycia lub sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na ten cel – łącząc firmy deweloperskie i inwestorów.

Zespół naszych ekspertów wspiera firmy deweloperskie i inwestorów, oferując szeroki wachlarz usług związanych z inwestycjami w mieszkania na wynajem, który obejmuje m.in.:

  • analizy rynków mieszkaniowych pod kątem rynku najmu
  • analizy finansowe
  • doradztwo w budowaniu i zarządzaniu portfelem
  • doradztwo w nabyciu / sprzedaży mieszkań i portfeli
  • wyceny nieruchomości i portfeli
  • due dilligence
  • doradztwo strategiczne

Wybrani klienci