Firmy produkcyjne i dostawcy usług

20 lat doświadczeń zdobytych na polskim rynku mieszkaniowym oraz autorski program badań realizowany od ponad 10, pozwala REAS | JLL świadczyć usługi doradcze nie tylko deweloperom i inwestorom, ale także producentom wszelkiego rodzaju materiałów oraz dostawcom usług związanych z „mieszkaniówką”.

Pierwotny rynek mieszkaniowy angażuje nie tylko firmy deweloperskie i budowlane oraz producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych. Wraz z nowymi osiedlami pojawia się też potrzeba zaopatrzenia ich w niezbędne media (woda, prąd, gaz), meble, sprzęt AGD i RTV, a także różnorodne usługi np. telekomunikacyjne.

Prowadzony przez REAS | JLL regularny monitoring rynku mieszkaniowego, w tym dość szczegółowa analiza poszczególnych projektów deweloperskich, pozwala na dostarczanie zainteresowanym firmom wiedzy, dzięki której mogą podejmować strategiczne decyzje biznesowe, lepiej planować rozwój swoich firm i podnosić efektywność prowadzonej działalności.

Dzięki prognozom rozwoju poszczególnych dzielnic czy fragmentów miast, możliwe jest oszacowanie przyrostu liczby mieszkańców, a tym samym zapotrzebowania na poszczególne towary lub usługi. Analiza decyzji zakupowych i preferencji nabywców mieszkań daje wiedzę na temat potencjalnej przyszłej struktury społecznej, a tym samym potrzeb przyszłych mieszkańców. Wiedza na temat charakteru i intensywności projektowanej zabudowy oraz planowanych standardów jakościowych budynków pozwala śledzić zmieniające się trendy i lepiej dopasowywać spektrum oferowanych towarów lub usług do wymagań architektów i deweloperów w różnych sektorach rynku.

W ramach usług kierowanych do firm produkcyjnych i dostawców usług, oferujemy:

  • analizy rynku mieszkaniowego w konkretnych lokalizacjach
  • analizy wybranych projektów deweloperskich
  • prognozy rozwoju całych regionów, miast, dzielnic a nawet ich fragmentów
  • opracowania dotyczące standardów powstających budynków
  • opracowania dotyczące wielkości produkcji deweloperskiej w określonym czasie w przyszłości (liczba i wielkość budynków, liczba kondygnacji i mieszkań, intensywność zabudowy)
  • analizy preferencji nabywców mieszkań

Dodatkowo, na życzenie klienta, możemy zmodyfikować klasyczne raporty i rozszerzyć bądź wyselekcjonować informacje zawierane w zestawieniach.

Wybrani klienci