Banki

REAS | JLL wspiera banki w podejmowaniu racjonalnych decyzji finansowych, dostarczając kompleksowe dane i pogłębione analizy rynku mieszkaniowego w Polsce. 

Opracowywane kwartalnie raporty o rynkach mieszkaniowych najważniejszych polskich miast zawierają szczegółową analizę sytuacji aktualnej uzupełnioną o wiarygodne prognozy popytu i podaży uwzględniające czynniki makroekonomiczne i demograficzne. 

REAS | JLL  opiniuje również konkretne inwestycje na potrzeby komitetów kredytowych.

REAS | JLL przygotowuje również (zazwyczaj na zlecenie deweloperów) analizy wykonalności inwestycjiwyceny nieruchomości, cenione przez wiodące banki finansujące rynek mieszkaniowy jako rzetelne i kompleksowe.

Wybrani klienci