Paweł Sztejter, MRICS

Paweł Sztejter zarządza w ramach JLL działaniami doradczymi na rynku mieszkaniowym w Polsce. Z rynkiem mieszkaniowym związany jest od blisko 25 lat. W latach 1994-1997, był członkiem grupy doradczej utworzonej przez Bank Światowy, której celem było wsparcia reformy sektora mieszkaniowego w Polsce.

Jest współzałożycielem i wiceprezesem firmy doradczej REAS, która z dniem 1 grudnia weszła w struktury JLL. W ramach JLL kontynuuje współpracę z deweloperami, bankami, inwestorami oraz innymi podmiotami działającymi w sektorze budownictwa mieszkaniowego i odpowiada za działania firmy w zakresie doradztwa deweloperskiego i transakcyjnego. Jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS), członkiem zarządu Urban Land Institute w Polsce oraz wiceprezesem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości.