Martyna Cendrowska

Martyna Cendrowska jest członkiem Zespołu Doradztwa Mieszkaniowego JLL, w ramach którego specjalizuje się w zagadnieniach związanych z tzw. ustawą deweloperską.

Jest absolwentką Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na specjalności Kataster i Gospodarka Nieruchomościami. Ukończyła także studia podyplomowe o specjalności Wycena Nieruchomości oraz studia drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość.

W latach 2017-2018 związana była z firmą doradczą REAS, która z dniem 1 grudnia 2018 r. stała się częścią JLL. Bierze udział w projektach polegających na tworzeniu i aktualizacji prospektów informacyjnych dla przedsięwzięć deweloperskich oraz tworzeniem i aktualizacją związanej z tymi projektami bazy informacji.