Nota prawna

Zastrzeżenia prawne

Właścicielem i operatorem niniejszej witryny internetowej ("Witryna") jest REAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dalej "REAS"). Serwis ten ma charakter informacyjny, a  materiały przedstawione na tej stronie są dostępne nieodpłatnie. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa ani jakichkolwiek innych usług. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o informacje zawarte na niniejszej witrynie zalecane jest zasięgnięcie porady w REAS lub u innego kompetentnego specjalisty.

Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. REAS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich. W żadnym wypadku REAS lub pracownicy REAS nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w niniejszej Witrynie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

Witryna niniejsza umożliwia komunikację z odrębnymi witrynami internetowymi stworzonymi i utrzymywanymi przez osoby trzecie. REAS nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych witrynach.

REAS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do niniejszej Witryny, a także za jakiekolwiek wady witryny mogące narazić użytkownika na szkodę, a w szczególności za rezultaty działania szeroko rozumianych wirusów komputerowych.

Prawa autorskie
Zawartość niniejszej witryny podlega ochronie przepisami prawa autorskiego. Prawa z tego tytułu przysługują REAS i są zastrzeżone. Wykorzystywanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie praw autorskich. Żadne materiały znajdujące się w niniejszej Witrynie, w tym tekst, grafika i kod programistyczny, nie mogą być udostępniane publicznie, reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody REAS. Zgoda taka może zostać wydana pod warunkiem zapewnienia czytelnego oznaczenia praw autorskich i źródła informacji ((C) Copyright by REAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa).

Dane Osobowe
Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane przez REAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Belwederska 9 lok. 103, 00-761 Warszawa jedynie dla celów marketingowych i kontaktowania się z Państwem za pośrednictwem niniejszej witryny oraz poczty elektronicznej, oraz telefonicznie i listownie, jeśli został podany numer telefonu i adres. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia lub całkowitego usunięcia.

Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie przez REAS ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem tzw. "cookies" (tzn. małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia z Witryną). Cookies używane są w celu zwiększenia komfortu użytkowania naszej witryny oraz badania ogólnego ruchu użytkowników w witrynie, nie są natomiast wykorzystywane przez REAS w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników.

REAS zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych zasad o ochronie danych osobowych i ochrony poufności w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Żadne treści zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią umowy ani porozumienia między REAS a użytkownikiem witryny.

Pytania

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zastrzeżeń prawnych, praw autorskich oraz ochrony prywatności podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej, prosimy przesłać korzystając z linku Kontakt.