Zmiany w Zespole Doradztwa Deweloperskiego i Wycen REAS

4 styczeń 2016

Wraz z końcem 2015 roku współpracę z REAS zakończył Karol Dzięcioł, partner kierujący Zespołem Doradztwa Deweloperskiego i Wycen. Do zespołu dołączyły natomiast Katarzyna Dzięcioł i Ewa Chmielewska, które wzmocnią team odpowiedzialny za realizację projektów związanych z tzw. ustawą deweloperską.

Od 1 stycznia br. liderem Zespołu Doradztwa Deweloperskiego i Wycen, odpowiedzialnym za sprawy merytoryczne oraz kontakty biznesowe jest Paweł Sztejter, który jako partner zarządzający nadzorował dotychczas ten obszar działalności REAS. Decyzja Karola Dzięcioła o zakończeniu współpracy z REAS wiąże się bezpośrednio z zamiarem kontynuowania aktywności zawodowej w pracy na rzecz dewelopera projektów komercyjnych.

Katarzyna Dzięcioł, wnosi do REAS wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka oraz Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów. Ewa Chmielewska jest absolwentką Wydziału Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej oraz ukończyła Studia podyplomowe o specjalności Wycena Nieruchomości.

Obie Panie, dzięki swojemu doświadczeniu i specjalizacji, wzmocnią i rozwijać będą obszar usług REAS związany z tzw. ustawą deweloperską. Usługi te obejmują przede wszystkim opracowywanie i bieżącą aktualizację prospektów informacyjnych inwestycji deweloperskich, analizy dostępnych publicznie dokumentów pozwalających na stworzenie katalogu inwestycji przewidzianych do realizacji w obszarze 1 km od przedsięwzięcia deweloperskiego oraz doradztwo dotyczące Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.