Zatrzymać suburbanizację - debata

4 styczeń 2017

11 stycznia br. odbędzie się kolejna z cyklu debat mieszkaniowych „Mieszkania 2030” organizowanych przez Urząd Miasta st. Warszawy. Tym razem tematem przewodnim będzie zagęszczanie zabudowy miejskiej i przeciwdziałanie suburbanizacji. W dyskusji udział weźmie Kazimierz Kirejczyk, Prezes Zarządu REAS.

Efektem cyklu debat oraz działań towarzyszących organizowanych w ramach projektu #Warszawa 2030 będzie stworzenie ram do programu mieszkaniowego, który zostanie przyjęty przez Radę m.st. Warszawy w 2017 r. Nowy program będzie zgodny z wizją zapisaną w aktualizowanej strategii rozwoju m.st. Warszawy – Warszawa2030: aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce, otwarta metropolia.

Cykl spotkań dotyczących polityki mieszkaniowej rozpoczął się na początku grudnia 2016 roku. Tematami, którym poświęcono kolejne spotkania były już min: rewitalizacja, rynek czynszowy i pojęcie "kariery mieszkaniowej", powiązanie polityki mieszkaniowej z życiem społeczności sąsiedzkich. W trakcie najbliższej debaty uczestnicy spróbują znaleźć odpowiedź na pytania: jak planować miasto, żeby tworzyć przyjazne przestrzenie do mieszkania, czy można zatrzymać suburbanizację? Gdzie powinny pojawiać się kolejne osiedla, czy można zagęszczać miasto tak, żeby zachować wysoką jakość życia, jak zapewnić dostęp nowych mieszkań do komunikacji publicznej i projektować osiedla, które będą zmniejszały potrzebę wymuszonej mobilności?

W debacie udział wezmą:

  • Marlena Happach - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego i Architektury
  • Kazimierz Kirejczyk - Prezes Zarządu REAS
  • Robert Buciak - KDS ds. Transportu, Zielone Mazowsze
  • Magdalena Wrzesień - Stowarzyszenie Odblokuj
  • Wojciech Kotecki - BBGK Architekci

Punktem odniesienia dla debaty będą: Warszawska Polityka Mobilności, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla m.st. Warszawy, Warszawskie Centra Lokalne.

Debata zaplanowana  jest w godzinach 17:30-19:30 w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79). Dla tych, którzy nie będą mogli dotrzeć na miejsce, organizatorzy udostępnią również streaming online: https://www.youtube.com/watch?v=YFd3UXvfE9A