Srebrna gospodarka jedną z 9 ścieżek tematycznych Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

30 wrzesień 2015

Zagadnieniom związanym z gospodarką senioralną – w tym również kwestiom dotyczącym budownictwa dla osób starszych -  zostanie poświęcona jedna z dziewięciu konferencji składających się na tegoroczne Samorządowe Forum Kapitału i Finansów zaplanowane na 1 i 2 października w Katowicach.

Głównym zagadnieniem jakie poruszone zostanie w części „senioralnej” będzie odpowiedź na pytania: czy i w jaki sposób samorząd powinien wziąć odpowiedzialność za kształt polityki senioralnej. Jedną z odpowiedzi jest niewątpliwie „Tworzenie warunków do zwiększenia różnorodności form opieki nad seniorami”, której zostanie poświęcony jeden z paneli dyskusyjnych pierwszego dnia konferencji. Debatę otworzy prezentacja Kazimierza Kirejczyka, prezesa zarządu REAS dotycząca możliwości zaangażowania samorządów w rozwój budownictwa senioralnego. W dyskusji poruszone zostaną ponadto kwestie dotyczące: rodzinnych domów pomocy, adaptacji budynków na domy pomocy, osiedli mieszkaniowych dla osób starszych oraz społeczne i ekonomiczne kryteria strategii mieszkaniowych dla seniorów.

Udział w panelu dyskusyjnym wezmą:

  • Jarosław Derejczyk – Dyrektor Szpitala Geriatrycznego w Katowicach
  • Kazimierz Kirejczyk - prezes zarządu REAS
  • Ewa Mikołajczak – ekspert ds. projektowania przyjaznego seniorom, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
  • Sławomir Najnigier – Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Dyskusję poprowadzi Dorota Babiak-Kowalska, Zastępca Redaktora Naczelnego Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to dwudniowa impreza, która od 25 lat tanowi platformę wymiany doświadczeń oraz miejsce spotkań szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu po raz pierwszy w historii odbędzie się w Katowicach. W tym roku program FORUM obejmie ponad 50 paneli i debat, na który składać się będzie 9 konferencji, podzielonych na bloki programowe dotyczące m.in. finansów samorządowych, funduszy europejskich, atrakcyjności inwestycyjnej, innowacji i miasta przyszłości, spółek komunalnych, odnawialnych źródeł energii i odpadów komunalnych, polityki senioralnej i społecznej, ochrony zdrowia, finansów oświatowych i edukacji.