Dodatkowa edycja podyplomowych studiów deweloperskich już w lutym

11 styczeń 2016

Złoty rok branży deweloperskiej to nie tylko kolejne rekordy sprzedaży mieszkań. Zainteresowanie ofertą edukacyjną dedykowaną jej uczestnikom było w 2015 r. najwyższe od kilku lat. Po sukcesie rekrutacyjnym IV edycji podyplomowych studiów deweloperskich PZFD i SGH uruchomiły nabór na kolejną turę, która ruszy już od połowy roku akademickiego.

Podyplomowe studia deweloperskie to projekt realizowany od kilku już lat przez Polski Związek Firm Deweloperskich we współpracy z jedną z najbardziej znanych uczelni ekonomicznych w Polsce - SGH. Po raz pierwszy w historii, ze względu na ogromne zainteresowanie, organizatorzy zdecydowali się na uruchomienie naboru „zimowego”. Piąta edycja ruszy już od lutego 2016 roku.

Studia, realizowane w systemie dwusemestralnym, dedykowane są nie tylko dzisiejszym absolwentom uczelni wyższych, ale również kadrze zarządzającej i obecnym pracownikom firm deweloperskich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. W szerokim wachlarzu oferty edukacyjnej znajdują się zajęcia związane z aspektami prawnymi, ogólną wiedzą menadżerską oraz specjalistyczną z zakresu przygotowania i prowadzenia inwestycji mieszkaniowych.

REAS jako firma od ponad 18 lat działająca na polskim rynku nieruchomości wspiera wszelkie działania zmierzające do rozwoju i profesjonalizacji branży, a studia organizowane przez PZFD niewątpliwie są cenną inicjatywą wpisują się w ten trend.

Dodatkową zachętą do podjęcia studiów jest niewątpliwie 10% rabat w opłacie za studia  przysługujący pracownikom firm, które są członkami PZFD.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://studiadeweloperskie.pzfd.pl/