Wycena nieruchomości

REAS | JLL specjalizuje się w wycenach nieruchomości o przeznaczeniu mieszkaniowym, w tym gruntów przeznaczonych do zainwestowania oraz istniejących budynków mieszkaniowych. Wyceny są dokonywane przez  uprawnionych rzeczoznawców majątkowych z wieloletnim doświadczeniem pozwalającym na posługiwanie się zarówno krajowymi jak i zagranicznymi standardami szacowania: Brytyjskimi (RICS), Europejskimi (TEGOVA), Amerykańskimi (USPAP) oraz Międzynarodowymi (IVSC).

Dzięki dogłębnej wiedzy o wielu lokalnych rynkach mieszkaniowych wraz z ich strukturą i dynamiką,  zrozumieniu mechanizmów rządzących rynkiem, dynamiki cen oraz segmentacji rynku mieszkaniowego w Polsce, REAS | JLL wzbogaca swoje wyceny rozbudowaną analizą i prognozą przedmiotowego rynku wraz z oceną marketingową rozważanych produktów mieszkaniowych.

Wykonywane przez REAS | JLL wyceny nieruchomości mogą stanowić odrębny raport / operat oraz/lub wchodzić w skład bardziej złożonych opracowań z zakresu doradztwa inwestycyjnego. Celem wyceny może być m.in.:

  • wartość rynkowa nieruchomości dla celów własnych Zleceniodawcy;
  • wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego i optymalnego sposobu użytkowania dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności z tytułu kredytu bankowego.

Wybrani klienci

Najnowsze komentarze

Sprzedaż mieszkań spada, ale rynek pozostaje w równowadze
31 lipiec 2019
Katarzyna Kuniewicz

Rośnie apetyt globalnych inwestorów na aktywa z obszaru Living
12 czerwiec 2019
Dr Maximilian Mendel, MRICS