Due diligence

Due diligence jest narzędziem do minimalizacji ryzyka związanego z inwestowaniem. Przeprowadzenie przez inwestora usługi due diligence pozwala na zmniejszenie ryzyka późniejszego wypływu środków finansowych z tytułu błędów w szacunkach, stanu prawnego aktywów czy innych przyczyn. Due diligence obejmuje swoim zakresem między innymi analizę prawną, podatkową, finansową i technologiczną, nie ograniczając się przy tym do samego przedsiębiorstwa czy jego fragmentu lecz uwzględniając również czynniki oraz ryzyka zewnętrzne, związane np. działalnością konkurencji, współpracą z kontrahentami czy stabilnością systemu prawnego.

Wybrani klienci

Najnowsze komentarze

Mieszkania z historią – czy to się sprzedaje?
12 wrzesień 2018
Katarzyna Kamińska

Komu (z) metrem po drodze? – biurowce vs. mieszkania
6 wrzesień 2018
Aleksandra Gawrońska