Analizy finansowe i biznesplan

REAS przygotowuje biznes plany dla konkretnych inwestycji mieszkaniowych w celu uzyskania finansowania inwestycji.

Doceniana przez instytucje finansowe jakość analiz wykonalności inwestycji wynika z doświadczenia REAS w realizacji kilkuset tego typu projektów i doskonałej znajomości rynku mieszkaniowego. Zakres analiz wykonalności został wypracowany w toku wieloletniej współpracy z bankami, aby w optymalny sposób odpowiadał ich potrzebom związanym z oceną inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje m.in. następujące obszary:

  • Charakterystyka przedsięwzięcia, lokalizacji i uczestników procesu inwestycyjnego
  • Analiza i i prognozy dla rynku mieszkaniowego
  • Analiza projektów konkurencyjnych
  • Ocena parametrów projektu.
  • Analiza finansowa inwestycji - plan przepływu środków i analiza efektywności.
  • Analiza wrażliwości prezentująca wyniki finansowe w zależności od zmian cen sprzedaży i kosztów budowy, wraz z zaprezentowaniem minimalnego poziomu cen sprzedaży (break-even point) i maksymalnego poziomu kosztów budowy (break-even point), dla których analizowana inwestycja jest zasadna ekonomicznie

Wybrani klienci

Najnowsze komentarze

Mieszkanie to za mało. Kupujący są gotowi dopłacić za wygodę, technologie i miejskie usługi
3 grudzień 2018
Katarzyna Kuniewicz

Najem długoterminowy tylko na rok?
21 listopad 2018
Dr Maximilian Mendel, MRICS