Analiza 1km

Analiza inwestycji przewidzianych do realizacji w otoczeniu 1 km od przedsięwzięcia deweloperskiego jest integralną częścią prospektu informacyjnego dewelopera.

Jej przygotowanie jest najtrudniejszą i najbardziej pracochłonną częścią pracy nad prospektem. Co więcej, dla zachowania wymogów nałożonych przez tzw. ustawę deweloperską, praca ta powinna być regularnie powtarzana.

W ramach usług związanych z ustawą deweloperską, oferujemy Państwu zarówno możliwość sporządzenia pełnego prospektu, jak i przygotowania wyłącznie analizy inwestycji przewidzianych do realizacji w otoczeniu 1 km od przedsięwzięcia deweloperskiego. Ponadto przejmujemy kontraktową odpowiedzialność za poprawność dostarczonych danych. Nasi eksperci dysponują wiedzą i doświadczeniem umożliwiającymi dotarcie do źródeł niezbędnych przy sporządzaniu analizy 1 kilometra i profesjonalną obróbkę zawartych w nich informacji. Zespół REAS | JLL w procesie przygotowania prospektu informacyjnego i aktualizacji jego elementów wykorzystuje autorski system gromadzenia danych, który pozwala na ich szybką aktualizację.

Niezaprzeczalnym atutem powierzenia REAS | JLL opracowania analizy 1 kilometra jest także oszczędność czasu, jaki pracownicy dewelopera musieliby poświęcić na jej uzupełnienie samodzielnie. Ponadto, współpraca z REAS | JLL daje gwarancję, że ta część prospektu informacyjnego będzie aktualizowana na bieżąco, niezależnie od dostępności pracowników i stopnia trudności w dostępie do źródeł, z których pochodzą informacje.

Wybrani klienci

Najnowsze komentarze

Sprzedaż mieszkań spada, ale rynek pozostaje w równowadze
31 lipiec 2019
Katarzyna Kuniewicz

Rośnie apetyt globalnych inwestorów na aktywa z obszaru Living
12 czerwiec 2019
Dr Maximilian Mendel, MRICS