Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny dewelopera jest integralną częścią umowy deweloperskiej. Spełnia rolę standardowej oferty handlowej i ułatwia nabywcom porównywanie inwestycji na rynku mieszkaniowym. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego określa, jakie informacje deweloper musi zawrzeć w dokumencie. Istotny jest zarówno sam dokument jak i dopełnienie obowiązku jego przekazania klientom zainteresowanym zakupem. Nieprawidłowe opracowanie prospektu informacyjnego lub podanie przez dewelopera błędnych informacji niesie ryzyko rozwiązywania umów przez kupujących lub procesów odszkodowawczych już po zakończeniu realizacji inwestycji. Co więcej, niedopełnienie obowiązku informacyjnego grozi sankcjami w postaci grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, dla osób sporządzających prospekt informacyjny.

Powierzenie przygotowania prospektu informacyjnego REAS | JLL - doświadczonemu i wiarygodnemu partnerowi – pozwoli na:

  • przeniesienie odpowiedzialności za właściwe przygotowanie dokumentu na zewnętrzną firmę (posiadamy ubezpieczenie OC w zakresie wykonanej usługi, na wypadek roszczeń ze strony klientów),
  • dodatkową kontrolę dokumentów sprzedażowych przez niezależny podmiot,
  • zapewnienie regularnej weryfikacji i aktualizacji informacji dostarczanych klientom,
  • oszczędność czasu własnych pracowników i przeniesienie ciężaru ich aktywności na właściwą obsługę sprzedażową.

Zespół REAS | JLL, w ramach usługi związanej z ustawą deweloperską, w zależności od potrzeb klienta, wykonuje dwa rodzaje opracowań:

  • prospekty informacyjne dla wszystkich lokali w projekcie, zawierające komplet informacji określonych w ustawowym wzorze prospektu, opracowanych na bazie materiałów przekazanych przez klienta (tj. min. kart lokali, umowy deweloperskiej, harmonogramu prac, standardu wykończenia etc.) oraz informacje o inwestycjach planowanych w promieniu 1 km od przedsięwzięcia
  • wyłącznie analizę inwestycji przewidzianych do realizacji w otoczeniu 1 km od przedsięwzięcia deweloperskiego

Nasza oferta obejmuje również cykliczną aktualizację prospektu lub opracowania dotyczącego tzw. „analizy 1 km” w ramach abonamentu.

Materiały, które dostarczamy cieszą się zaufaniem – zarówno zamawiających je firm deweloperskich, jak i klientów tych firm. Potwierdzeniem tego może być fakt, że obecnie przygotowujemy opracowania dla blisko 100 inwestycji deweloperskich w całym kraju.

 

Wybrani klienci

Najnowsze komentarze

Sprzedaż mieszkań spada, ale rynek pozostaje w równowadze
31 lipiec 2019
Katarzyna Kuniewicz

Rośnie apetyt globalnych inwestorów na aktywa z obszaru Living
12 czerwiec 2019
Dr Maximilian Mendel, MRICS