Rekomendacje dotyczące produktu

Rekomendacje dotyczące produktu oparte są na wielowymiarowych analizach rynku, obejmujących preferencje nabywców, wyniki sprzedażowe konkurencji, doświadczenie i wiedzę REAS | JLL oraz prognozowane trendy rynkowe. Ich głównym celem jest stworzenie najlepszego produktu wpisującego się w wymagania rynku.

Opinia o projekcie może mieć charakter wewnętrznego audytu przygotowywanej inwestycji lub być dokumentem weryfikującym rynkowo projekt na potrzeby pozyskania finansowania bankowego.

REAS | JLL doradza przy definicji standardu produktu, struktury jakościowej i ilościowej mieszkań, wielkości faz i optymalnego – ze sprzedażowego i budowlanego punktu widzenia - harmonogramu ich realizacji.

REAS | JLL przygotowuje prognozy tempa sprzedaży (również w ujęciu wariantowym przy uwzględnieniu różnego poziomu cen i programów wsparcia sprzedaży), definiuje optymalny podział i moment wprowadzenia na rynek kolejnych pul mieszkań.

W zakres rekomendacji produktowych wchodzą:

  • Analiza lokalizacji, w tym: uwarunkowania planistyczne i ich wpływ na projekt oraz ocena słabych i silnych stron lokalizacji.
  • Analiza konkurencji rynkowej.
  • Koncepcja zagospodarowania terenu.
  • Standard jakościowy projektu w świetle oczekiwań rynku.
  • Segment rynku oraz grupy docelowe, ich charakterystyka i potencjał.
  • Komentarz na temat standardu jakościowego w relacji do oczekiwań rynku.
  • Komentarz na temat struktury mieszkań i zakresów powierzchniowych.
  • Rekomendowane fazowanie projektu.
  • Prognoza tempa sprzedaży mieszkań w oparciu o prognozy rynku oraz rekomendowany poziom cen.
  • Analiza wrażliwości tempa sprzedaży na cenę mieszkań.

Wybrani klienci

Najnowsze komentarze

Sprzedaż mieszkań spada, ale rynek pozostaje w równowadze
31 lipiec 2019
Katarzyna Kuniewicz

Rośnie apetyt globalnych inwestorów na aktywa z obszaru Living
12 czerwiec 2019
Dr Maximilian Mendel, MRICS