Optymalizacja produktu i projektów architektonicznych

Przeprowadzana na etapie projektowania optymalizacja produktu i projektów architektonicznych polega na ocenie dopasowania planowanych mieszkań do oczekiwań nabywców i standardów rynkowych. Prace tego typu mogę mieć zarówno formę raportów, jak i warsztatów roboczych z zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu oraz architektami.

Oferowany zakres usługi:

  • Weryfikacja standardu jakościowego w relacji do oczekiwań rynku.
  • Komentarz na temat struktury mieszkań i zakresów powierzchniowych.
  • Ocena funkcjonalności i jakości planowanych rzutów mieszkań
  • Fazowanie projektu.

Wybrani klienci

Najnowsze komentarze

Mieszkania z historią – czy to się sprzedaje?
12 wrzesień 2018
Katarzyna Kamińska

Komu (z) metrem po drodze? – biurowce vs. mieszkania
6 wrzesień 2018
Aleksandra Gawrońska