Analiza lokalizacji

Lokalizacja w znaczącym stopniu determinuje segment rynku, w którym można uplasować projekt mieszkaniowy. Jest - obok ceny - najważniejszym kryterium wyboru mieszkania przez nabywców.

REAS | JLL realizuje profesjonalne analizy due dilligence lokalizacji, pozwalające ocenić potencjał działki i zdefiniować wstępne założenia projektu, który przyniesie inwestorowi maksymalny zwrot z inwestycji.

Typowy zakres analizy inwestycji realizowanej przez REAS | JLL:

  • Opinia o lokalizacji.
  • Uwarunkowania planistyczne i ich wpływ na projekt.
  • Ocena słabych i silnych stron lokalizacji.
  • Atrakcyjność lokalizacji z punktu widzenia nabywców mieszkań.
  • Analiza aktywności konkurencji rynkowej, w tym ceny i tempo sprzedaży.
  • Określenie poziomu cen i tempa sprzedaży mieszkań.

Wybrani klienci

Najnowsze komentarze

Sprzedaż mieszkań spada, ale rynek pozostaje w równowadze
31 lipiec 2019
Katarzyna Kuniewicz

Rośnie apetyt globalnych inwestorów na aktywa z obszaru Living
12 czerwiec 2019
Dr Maximilian Mendel, MRICS