Raporty i prognozy rynku mieszkaniowego

REAS szczegółowo analizuje sytuację na lokalnych rynkach mieszkaniowych w oparciu o stały monitoring inwestycji mieszkaniowych, a także dane GUS oraz analizę czynników makroekonomicznych i demograficznych. Analiza stanu bieżącego uzupełniona jest o kontekst historyczny oraz prognozy.

Kluczowe wnioski z analizy najważniejszych rynków lokalnych przedstawiamy w kwartalnym raporcie oraz podczas licznych konferencji branżowych. Naszym klientom oferujemy szczegółowe, obszerne raporty o rynku mieszkaniowym, których zakres może być dostosowany do indywidualnych potrzeb.

 

Typowy zakres raportu o rynku mieszkaniowym w wybranym polskim mieście obejmuje:

1. Sytuacja w otoczeniu rynku mieszkaniowego

Syntetyczna informacja o sytuacji makroekonomicznej w kraju, o zmianach w warunkach kredytowania hipotecznego, o rynku pracy i dochodach ludności na analizowanym rynku na tle kraju, o wdrożonych i planowanych zmianach regulacyjnych oraz innych czynnikach o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania rynku mieszkaniowego.   

2. Realizacja i status sprzedaży nowych mieszkań

Obraz rynku nowych mieszkań na analizowanym rynku zostanie zaprezentowany na podstawie danych GUS oraz danych z monitoringu REAS. Do prezentacji posłużą następujące wykresy wraz z komentarzami:

 1. Liczba mieszkań i domów, na których budowę wydano pozwolenia, rozpoczętych i oddanych do użytkowania w poszczególnych kwartałach 2015 r. na tle wyników z lat 2005-2014
 2. Mieszkania oddane do użytku w podziale na kategorie inwestorów w poszczególnych kwartałach 2015r. na tle wyników z lat 2007-2014;
 3. Prognoza liczby mieszkań na sprzedaż (deweloperskich i spółdzielczych) planowanych do realizacji na lokalnym rynku mieszkaniowym do roku 2016 w porównaniu z rozmiarami budownictwa w latach 2007-2014;
 4. Status sprzedaży mieszkań oddanych i planowanych do oddania w latach 2015-2016 (sprzedane, w ofercie, wstrzymane, planowane do wprowadzenia);

3. Stan pierwotnego rynku mieszkaniowego

Analiza stanu badanego rynku mieszkaniowego oparta zostanie na monitoringu REAS, na podstawie którego powstanie zestaw następujących wykresów oraz komentarzy do nich:

 1. Przeciętne ceny ofertowe mieszkań (w zł/m²) znajdujących się w ofercie rynkowej na koniec kwartału (dane od 2011r.);
 2. Przeciętne ceny ofertowe mieszkań (w zł/m²) wprowadzanych kwartalnie na rynek (dane od 2011r.);
 3. Rozkład cen mieszkań (w zł/m²) znajdujących się w ofercie rynkowej na koniec kwartału;
 4. Rozkład cen mieszkań (w zł/m²) kwartalnie wprowadzanych na rynek;
 5. Rozkład cen ofertowych mieszkań sprzedanych (w zł/m²) w analizowanym kwartale;
 6. Przedsprzedaż mieszkań planowanych do oddania w czterech kolejnych półroczach;
 7. Kwartalna intensywność sprzedaży na pierwotnym rynku mieszkaniowym w okresie ostatnich czterech kwartałów;
 8. Dziesięciu największych deweloperów na analizowanym rynku mieszkaniowym (wg. liczby mieszkań oddanych i planowanych do oddania w latach 2014-2015);
 9. Udział mieszkań gotowych niesprzedanych w ofercie na koniec kwartału (dane od I kwartału 2011r.)
 10. Liczba mieszkań kwartalnie wprowadzonych do sprzedaży, sprzedanych i pozostających w ofercie rynkowej na koniec kwartału (dane od I kwartału 2011r.);

4. Prognozy, trendy, rekomendacje

Konsultanci REAS przedstawią podsumowanie sytuacji na lokalnym rynku mieszkaniowym w kolejnych kwartałach 2015 roku wraz z prognozą rozwoju rynku w średnim okresie (do 2020 roku). Jeśli będzie to uzasadnione, prognozy popytowo-podażowe i prognoza cen przedstawione mogą być w oparciu o dwa alternatywne scenariusze rozwoju sytuacji makroekonomicznej. Prognozy zostaną poprzedzone dokładnym opisem założeń dotyczących zjawisk makroekonomicznych i zmian innych czynników wpływających na rynek. 

W tej części znajdą się następujące wykresy wraz z komentarzami:

 1. Relacja pomiędzy liczbą mieszkań sprzedanych i wprowadzanych na lokalny rynek mieszkaniowy w latach 2007-2020;
 2. Zmiany cen rok do roku (przeciętne ceny ofertowe w zł/m²) na lokalnym rynku mieszkaniowym
  w latach 2007-2014 oraz prognoza cen do roku 2020;

5. Porównanie miast

Analitycy REAS przedstawią sytuację na analizowanym rynku mieszkaniowym na tle wybranych rynków lokalnych (wybranych spośród rynków: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania, Łodzi, Katowic).

W tej części znajdą się następujące wykresy wraz z komentarzami:

 1. Mieszkania na sprzedaż i wynajem oraz spółdzielcze oddane w latach 2007-2014 oraz prognoza liczby mieszkań oddanych w 2015 na wybranych rynkach mieszkaniowych w Polsce;
 2. Liczba mieszkań w ofercie na 1000 mieszkańców w latach 2007- 2015 na wybranych rynkach mieszkaniowych w Polsce;
 3. Przeciętne ceny ofertowe mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w najbardziej aktywnych aglomeracjach Polski w okresie 2011 – 2015;
 4. Wielkość bieżącej oferty w odniesieniu do liczby transakcji zawartych na wybranych rynkach w ostatnich czterech kwartałach.
 5. Liczba mieszkań sprzedanych na 1000 mieszkańców w latach 2007-2014 na największych rynkach mieszkaniowych w Polsce
 6. Udział gotowych niesprzedanych mieszkań w ofercie na koniec kwartału na największych rynkach mieszkaniowych w Polsce.

 

W zależności od potrzeb Klienta raporty mogą uwzględniać również dane z rynku wtórnego i rynku najmu lub koncentrować się na wybranej dzielnicy lub segmencie rynku. Przygotowujemy również raporty dedykowane dopasowane do indywidualnych potrzeb banków czy firm budowlanych.

Zachęcamy również do zapoznania się z podstawowym słownikiem pojęć i terminów wykorzystywanych w naszych raportach.

Wybrani klienci