Strategiczne doradztwo dla deweloperów

REAS | JLL wspiera firmy deweloperskie w ocenie atrakcyjności rynków, budowaniu strategii wejścia i ekspansji firm na nowe obszary geograficzne lub segmenty rynkowe.

Zakres analizy jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb firmy, zazwyczaj jednak obejmuje:

 1. Perspektywy rozwoju i prognozy dla rynku deweloperskiego w największych miastach w Polsce
  a. Kluczowe uwarunkowania rozwoju rynku (trendy demograficzne, gospodarcze, społeczne, finansowanie deweloperów i nabywców, polityka rządu) – prezentacja, dyskusja.
  b. Sytuacja na rynku w największych miastach w Polsce i ranking potencjału miast z perspektywy dewelopera mieszkaniowego (prezentacja, dyskusja).
  c. Sektory komplementarne: rynek mieszkań na wynajem, budownictwo dla seniorów, apartamenty wakacyjne – perspektywy rozwoju.
  d. Rynek gruntów.
  e. Konkurencja – stan sektora, struktura firm pod względem skali działania i skali przychodów.
 2. Ocena potencjału firmy: analiza dotychczasowych doświadczeń, zasoby ludzkie, kapitałowe, wizerunek. Sesja współprzygotowana przez zarząd i pracowników firmy.
  a. Doświadczenia zespołu realizującego, identyfikacja mocnych i słabych punktów. Doświadczenia w zakresie procesu przygotowania inwestycji i skuteczności przyjętych rozwiązań we współpracy z podstawowymi uczestnikami procesu realizacji inwestycji;
  b. Podejmowane działania marketingowe: w tym m.in.: funkcjonowanie biura sprzedaży, wzory dokumentów, materiały reklamowe, mieszkania modelowe, harmonogram sprzedaży w relacji do sytuacji na rynku i przebiegu realizacji inwestycji;
  c. Wizerunek firmy jako dewelopera w sektorze mieszkaniowym.
  d. Doświadczenia w zakresie współpracy z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Potencjał kapitałowy – zasoby własne i możliwości korzystania ze źródeł zewnętrznych.
 3. Przegląd i analiza modeli zasad działania kilku wybranych porównywalnych (potencjalnie konkurencyjnych) podmiotów (organizacja procesu inwestycyjnego i sprzedażowego, charakterystyka inwestycji, źródła finansowania, tempo rozwoju, osiągane wyniki finansowe).
 4. Podsumowanie: rekomendowane cele strategiczne (sektory działania, segmenty rynku, typy inwestycji, lokalizacje, wielkości projektów), oraz rekomendacje dotyczące prowadzenia procesu inwestycyjnego i planu operacyjnego. REAS świadczy także usługi szkoleniowe/ organizuje warsztaty, które pozwolą Państwu lepiej zrozumieć mechanizmy rynkowe oraz pomogą w interpretacji danych z opracowań REAS.

Wybrani klienci

Najnowsze komentarze

Sprzedaż mieszkań spada, ale rynek pozostaje w równowadze
31 lipiec 2019
Katarzyna Kuniewicz

Rośnie apetyt globalnych inwestorów na aktywa z obszaru Living
12 czerwiec 2019
Dr Maximilian Mendel, MRICS