Analizy preferencji nabywców mieszkań

Kompleksowe analizy rynku mieszkaniowego w największych miastach Polski są jednym z głównych obszarów działalności doradczej świadczonej przez REAS | JLL od momentu powstania firmy. Podstawą tych opracowań są szczegółowe dane na temat: inwestycji mieszkaniowych, deweloperów i ich planów, polityki cenowej, strategii sprzedażowych, wolumenów transakcji i wszystkiego, co związane z branżą deweloperską, gromadzone w ramach prowadzonego od ponad 20 lat autorskiego programu monitoringu rynku mieszkaniowego

W 2017 roku postanowiliśmy usystematyzować naszą wiedzę na temat strony popytowej tego rynku, uruchamiając we współpracy z OBIDO stały program badania preferencji nabywców mieszkań. Wykorzystanie zaawansowanego sposobu gromadzenia i przetwarzania danych, na którym bazuje ta platforma klientów rynku pierwotnego, pozwala obserwować jak preferencje nabywców zmieniają się - nie tylko w dłuższych okresach i w dużych grupach, ale również w trakcie jednego procesu zakupowego.

Dane pozyskane z serwisu OBIDO umożliwiają prowadzenie pogłębionych analiz strony popytowej rynku nieruchomości na niedostępnym dotychczas poziomie. Pozwalają bowiem na:

 • Utrzymanie niezmiennej w czasie jakości badanej grupy - jest to grupa osób rzeczywiście zdecydowanych na dokonanie zakupu mieszkania w możliwie krótkim terminie.
 • Najmniejsze możliwe zafałszowanie odpowiedzi – użytkownicy serwisu udzielają odpowiedzi, wiedząc, że służą one do optymalizacji wyboru prezentowanej im oferty.
 • Zapewnienie wielkości grupy badawczej nieosiągalnej w innych badaniach – w przypadku miasta od tysiąca do kilku tysięcy osób.
 • Śledzenie zmian preferencji w czasie jednostkowego procesu zakupowego – od początkowych marzeń do końcowego wyboru (zakupu).
 • Określenie zdolności nabywczej i innych kluczowych cech gospodarstwa domowego (metryczki badanych).
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytanie o cechy wykluczające zakup konkretnego mieszkania
 • Możliwość systematycznego śledzenia zmian preferencji w skali tysięcy respondentów w długich okresach i opisywania – a z czasem także przewidywania – trendów w tym zakresie.

 

Najpełniejszym oferowanym przez REAS | JLL opracowaniem wykorzystującym te dane jest "Roczny raport na temat preferencji nabywców mieszkań". Dostępny jest dla każdego z trzech rynków, na których działa obecnie OBIDO, tj. dla Krakowa, Warszawy i Wrocławia.

Raport zawiera przede wszystkim:

  • Charakterystykę głównych grup potencjalnych nabywców:
   • ogólną charakterystykę popytu,
   • definicję poszczególnych grup nabywców (singli, par, rodzin, inwestorów indywidualnych) ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zgłaszanych przez nie preferencjach zakupowych.
 • Charakterystykę preferencji w ujęciu przedmiotowym tj. w odniesieniu do:
  1. poszczególnych typów mieszkań,
  2. cech budynków i osiedli
 • Charakterystykę preferencji w różnych rejonach miasta.

 

REAS | JLL oferuje także inne opracowywania i projekty doradcze, oparte w części lub całości na danych OBIDO, dostosowane do indywidualnych potrzeb deweloperów. Są to w szczególności:

   • Analizy preferencji dla konkretnych lokalizacji i wytyczne programowe do projektowania we wczesnej fazie planowania inwestycji (odpowiedź na pytanie: Jakiego produktu poszukują nabywcy?).
   • Określenie i charakterystykę grup docelowych nabywców w fazie tworzenia lub modyfikowania kampanii marketingowej (odpowiedź na pytania: Kim są moi nabywcy? Jak mogę do nich dotrzeć? Jakie cechy mojej inwestycji i komunikaty są istotne dla moich potencjalnych klientów?).
   • Analiza inwestycji na tle rzeczywistej konkurencji (tj. projektów o podobnych cechach cenowo-jakościowych).

 

Najnowsze komentarze

Sprzedaż mieszkań spada, ale rynek pozostaje w równowadze
31 lipiec 2019
Katarzyna Kuniewicz

Rośnie apetyt globalnych inwestorów na aktywa z obszaru Living
12 czerwiec 2019
Dr Maximilian Mendel, MRICS