Student housing

Dzisiejsze zapotrzebowanie na mieszkania studenckie wynika z demografii. Polska dysponuje jedną z największych populacji studenckich w Europie, obejmującą 1,35 miliona osób. Czerpie też korzyści z globalnego trendu wzrostu liczby studentów zagranicznych. Obecnie na świecie poza granicami swojego kraju naukę podejmuje ponad 4,5 miliona osób. Do 2020 r. liczba ta ma się podwoić.

Rosnąca liczba studentów, deficyt miejsc i niska jakość zakwaterowania oferowana w publicznych akademikach oraz coraz wyższe ceny wynajmu mieszkań, wygenerowały naturalny wzrost zainteresowania nową kategorią na rynku nieruchomości mieszkaniowych, jaką są prywatne domy studenckie. Na segment zwracają uwagę zarówno deweloperzy, jak i operatorzy budynków. Interesują się nim także inwestorzy instytucjonalni, przed którymi otwierają się szczególnie atrakcyjne możliwości inwestycyjne.

Ten nowy sektor rynku nieruchomości określany często skrótem PBSA (od ang. Purpose Built Student Accommodation) i od kilku lat stanowi w REAS | JLL oddzielny obszar badań. Prowadzimy analizy ekonomicznych i demograficznych czynników rozwoju rynku wynajmu studenckiego oraz zasobów akademickich, o czym można przeczytać między innymi w raporcie Rental and Student Housing, czy w najnowszymResidential Poland. Market Oveview. Monitorujemy również poziom rozwoju tego sektora w Polsce oraz w krajach Europy Zachodniej, w których student housing znacznie wcześniej zdobył zaufanie inwestorów jako klasa aktywów wyróżniająca się względną odpornością na ewentualne kryzysy oraz mająca duży potencjał wzrostu. Jesteśmy ponadto aktywnymi uczestnikami konferencji i debat poświęconych inwestowaniu w prywatne akademiki, co pozwala nam brać czynny udział w rozwoju i systematyzacji zagadnień dotyczących oferty mieszkaniowej dla studentów.

Zespół naszych ekspertów wspiera także firmy deweloperskie i inwestorów, oferując szeroki wachlarz usług związanych z inwestycjami w prywatne domy studenckie, który obejmuje m.in.:

  • analizy rynków lokalnych pod kątem student housing’u
  • doradztwo projektowe
  • doradztwo transakcyjne
  • wyceny nieruchomości
  • dedykowane analizy rynkowe i finansowe
  • warsztaty i doradztwo strategiczne