Senior housing

Zachodzące w całej Europie zmiany demograficzne i brak rozbudowanej oferty mieszkaniowej nastawionej na potrzeby osób starszych powodują, że senior housing spotyka się z coraz większym zainteresowaniem, także w Polsce. Projekty dla seniorów stanowią wyzwanie dla starzejącego się społeczeństwa, będąc jednocześnie atrakcyjną niszą na rynku nieruchomości.

REAS | JLL od kilkunastu lat przygląda się z uwagą rozwiązaniom stosowanym w obszarze senior housingu krajach takich jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Niemcy po to by wspierać rozwój budownictwa senioralnego w Polsce i przenosić na nasz rynek najwartościowsze idee z tym związane. Przeprowadzone w latach 2014-2015 badania nad czynnikami demograficznymi, ekonomicznymi i społecznymi popytu na mieszkania dla seniorów oraz analiza dostępnym dotychczas na naszym rynku rozwiązań zaowocowały obszerną publikacją Budownictwo senioralne w Polsce – perspektywy rozwoju”.

Jesteśmy jedną z pierwszych firm doradczych w Polsce, która już od kilku lat ofertuje usługi doradcze dla inwestorów i deweloperów pragnących tworzyć ofertę mieszkań dla seniorów – zarówno w modelu assisted living jak i mieszkań opiekuńczych, będących odpowiedzią na potrzeby osób na późniejszych etapach życia senioralnego. Jesteśmy także wiarygodnym partnerem, który może wspierać samorządy w tworzeniu kompleksowej senioralnej polityki mieszkaniowej. Nasi eksperci biorą udział w licznych debatach dotyczących budownictwa senioralnego. Jedne z pierwszych miały miejsce w Krakowie (2014) oraz Opolu (2015), gdzie tematem przewodnim były wyzwania, jakie stoją przed lokalnymi władzami w związku z przemianami demograficznymi.

Dostarczamy badania rynkowe, służymy doradztwem projektowym oraz tworzymy finansowe analizy wykonalności. Obserwujemy, jaki wpływ na projekty dla seniorów ma prywatna opieka medyczna i rozwój usług w ramach tzw. silver economy. Monitorujemy pojawiające się w Polsce inicjatywy takie jak całe osiedla senioralne czy osiedla z wydzieloną strefą przeznaczoną dla osób starszych i systematycznie aktualizujemy informacje o nich w unikalnej bazie inwestycji.

REAS | JLL świadczy następujące usługi związane z rozwojem sektora senior housing w Polsce:

  • Analizy rynku senior housing 
  • Doradztwo projektowe 
  • Analizy finansowe projektów deweloperskich
  • Doradztwo transakcyjne
  • Wyceny nieruchomości