Fundusze inwestycyjne

Znaczący deficyt mieszkań w dużym kraju o stabilnie rozwijającej się gospodarce sprawia, że rynek mieszkaniowy w Polsce stwarza atrakcyjne możliwości inwestorom zainteresowanym inwestycjami średnio- i długoterminowymi. Doskonała znajomość rynku oraz bardzo dobre relacje z jego kluczowymi graczami zapewniają REAS wiedzę o różnorodnych możliwościach inwestycyjnych oraz narzędzia do analizy ich atrakcyjności. 

Utrudniony dostęp deweloperów do finansowania bankowego czyni z funduszy inwestycyjnych wartościowych partnerów w procesie deweloperskim. REAS doradza w wyborze projektów inwestycyjnych, a następnie w transakcjach nabycia udziałów lub całych spółek deweloperskich.

Fundusze zainteresowane samodzielnym prowadzeniem inwestycji deweloperskich REAS wspiera na każdym etapie procesu inwestycyjnego, w razie potrzeby przejmując również część obowiązków zarządczych.

Wciąż niedocenianym przez inwestorów segmentem jest rynek czynszowy - mimo presji na zakup mieszkania, wielu Polaków zwłaszcza tych młodszych, decyduje się na wynajem. REAS doradza inwestorom w budowaniu i zarządzaniu portfelem mieszkań - dostarcza analizy rynkowe i rentowności, rekomenduje produkty do nabycia i zbycia, a także doradza w konkretnych transakcjach.

Kolejnymi interesującymi inwetsycyjnie obszarami rynku mieszkaniowego są powstające dopiero segmenty student i senior housing. REAS aktywnie uczestniczy w kreowaniu tych rynków, analizuje ich potencjał i współtworzy modele działalności tego typu przedsięwzięć. 

REAS wspiera również inwestorów w porządkowaniu distressed assets, dostarczając odpowiednie analizy, rekomendując ścieżki wyjścia i doradzając w ich realizacji.

Wybrani klienci