Kazimierz Kirejczyk, FRICS

Kazimierz Kirejczyk jest wiceprezesem firmy Jones Lang LaSalle Sp. z o.o. i ramach firmy o globalnym zasięgu rozwija usługi dotyczące doradztwa mieszkaniowego w Polsce oraz Europie Centralnej i Wschodniej, a także jest w JLL kluczowym analitykiem i komentatorem zjawisk zachodzących na polskim rynku mieszkaniowym. Należy do czołowych ekspertów rynku mieszkaniowego w Polsce, wspierających jego rozwój od wczesnych lat 90. Jest także współzałożycielem i prezesem firmy doradczej REAS, która z dniem 1 grudnia weszła w struktury JLL.

Kazimierz Kirejczyk jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie był także przez kilka lat pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Jego doświadczenia zawodowe obejmują także pracę w PP PKZ i własnej pracowni projektowej. W latach 1991–1997 uczestniczył w programie doradczym Banku Światowego, USAID i Ministerstwa Budownictwa, którego celem było wsparcie reformy sektora mieszkaniowego w Polsce. W ramach tego programu m.in. koordynował pracę zespołu konsultantów doradzających pierwszym polskim deweloperom przy przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych. Wiedzę o procesach deweloperskich i finansowaniu inwestycji pogłębiał w Bausparkasse Schwaebisch Hall oraz w Wharton Real Estate Center w University of Pennsylvania.

Kazimierz Kirejczyk od wielu lat prowadzi wykłady i szkolenia poświęcone finansowaniu budownictwa mieszkaniowego i procesowi deweloperskiemu. Jest także autorem dziesiątków artykułów w prasie specjalistycznej i szeregu publikacji fachowych poświęconych analizie rynku mieszkaniowego w Polsce.

Od czerwca 2015 roku zasiada w Radzie Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy - organie doradczym Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Jest członkiem nadzwyczajnym Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), członkiem Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) i Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów (MOIA). Jako jeden z założycieli European Property Institute, nadal zasiada w jego radzie programowej.