Ewa Chmielewska

Ewa Chmielewska jest członkiem Zespołu Doradztwa Mieszkaniowego JLL, w ramach którego specjalizuje się w zagadnieniach związanych z tzw. ustawą deweloperską oraz nadzoruje zealizację projektów związanych z tworzeniem i aktualizacją prospektów informacyjnych.

Jest absolwentką Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na specjalności Geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Ukończyła również studia podyplomowe o specjalności Wycena Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej i jest w trakcie Podyplomowych Studiów Deweloperskich w Szkole Głównej Handlowej.

W latach 2016-2018 związana była z firmą doradczą REAS, która z dniem 1 grudnia 2018 r. stała się częścią JLL. Wcześniej jako asystent rzeczoznawcy majątkowego prowadziła prace przygotowawcze przy wycenie nieruchomości polegające min. na pozyskiwaniu i analizie dokumentacji oraz bieżącej współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej.