1
Kazimierz Kirejczyk, FRICS
Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Paweł Sztejter, MRICS
Partner Zarządzający, Wiceprezes Zarządu
2
Dr Władysław Jan Brzeski, FRICS
Partner, Mieszkalnictwo dla Seniorów
Dr Edward Kozłowski
Partner, Doradztwo dla Samorządów i PPP
Katarzyna Kuniewicz
Partner, Dział Badań i Analiz Rynku
Maximilian Mendel, MRICS
Partner, Dział Doradztwa Transakcyjnego
3
Ewa Chmielewska
Młodszy Konsultant
Patrycja Cyppel
Konsultant
Karolina Furmańska
Konsultant
Katarzyna Kamińska
Manager, Zespół Monitoringu Rynku
Monika Kantecka
Researcher
Adam Kulpa
Analityk Rynku
Marta Michalik
Konsultant
Agnieszka Mikulska
Starszy Konsultant
Iwona Nogańska
Researcher
Urszula Ołowniuk
Konsultant
Małgorzata Wojdyna
Researcher
Marcin Wolski
Konsultant
5
Dorota Stoczkowska
Dyrektor Finansów i Administracji
Ewa Tęczak
Specjalista ds. Marketingu i PR
Natalia Melak
Asystentka
Joanna Sztwiertnia
Asystentka Zarządu