Seminarium REAS nt. polskiego rynku mieszkaniowego

25 kwiecień 2017

W piątek 21 kwietnia br. odbyło się doroczne seminarium organizowane przez firmę REAS. Tradycyjnie, przedmiotem wystąpień prelegentów były najaktualniejsze tematy związane z rozwojem polskiej branży mieszkaniowej.

Część merytoryczną otworzyła Katarzyna Kuniewicz, partner w REAS odpowiedzialna za prace Zespołu Badań i Analiz Rynku. W swojej prezentacji przedstawiła najnowsze wyniki monitoringu rynku w 6 największych polskich miastach. Omówiła również wstępnie czynniki, które najsilniej oddziaływały na popyt – zarówno w pierwszym kwartale 2017 roku jak i w całym 2016. Szczegółowo czynniki te omówili kolejni prelegenci pierwszej części spotkania. Katarzyna Fortuna z BGK przeanalizowała oddziaływanie programu MdM w czasie całego okresu jego obowiązywania. Urszula Ołowniuk, konsultant w REAS, przedstawiła dane dotyczące skali zakupów gotówkowych oraz wpływu inwestorów indywidualnych na kształtowanie popytu w poszczególnych miastach. Omówiła również zmiany jakie popyt inwestycyjny generował w strukturze mieszkań wprowadzanych na rynek w ostatnich latach. Wystąpieniem, które zamykało ten blok merytoryczny była prezentacja Maximiliana Mendla, partnera w REAS odpowiedzialnego za obszar doradztwa transakcyjnego. Maximilian omówił czynniki, które przyciągają na polski rynek dużych inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych najmem mieszkań. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze szczegółami dotychczasowych transakcji w tym segmencie. Prelekcja była również okazją do oficjalnego ogłoszenia informacji o kolejnym zakupie dokonanym przez Bouwfonds IM w Polsce, jako że REAS pełni rolę doradcy transakcyjnego inwestora.

Drugi blok merytoryczny poświęcony był przyszłości. Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, omówił czynniki makroekonomiczne, które mogą najsilniej oddziaływać na polski rynek mieszkaniowy w perspektywie najbliższych lat, a Kazimierz Kirejczyk, prezes zarządu REAS, przestawił prognozy dla rynku mieszkaniowego do 2020 r.

Wydarzenie było również okazją do świętowania jubileuszu 20-lecia firmy REAS. Wśród obecnych na konferencji byli założyciele, pracownicy i alumni firmy, klienci, partnerzy biznesowi oraz przyjaciele REAS.