Aktualizacja "Polityki prywatności" w związku z RODO

24 maj 2018

W dniu 25 maja 2018 roku rozpoczniemy stosowanie w Polsce Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1,) znanej powszechnie jako „RODO”.

W związku z powyższym spółka REAS która jest właścicielem i operatorem niniejszej witryny wprowadziła zmiany do polityki prywatności obowiązującej osoby korzystające z niniejszej witryny i jej zasobów.

W polityce prywatności zawarte są wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez REAS Sp. z o. o. Sp. k. W polityce prywatności zawarte są także cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania, jak również wskazane są Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności prawo dostępu do Państwa danych, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Podkreślamy, że ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem, jak również, że podejmujemy wszelkie możliwe kroki prawne i faktyczne mające na celu maksymalne zabezpieczenie Państwa danych osobowych.

W celu zapoznania się z zapisami zaktualizowanej polityki prywatności proszę przejśc na stronę: Polityka prywatności.